In het kader van zelfontwikkeling door zwaardkunst gaan we komende trainingen vaker aan de slag met pen en papier. De opdrachten zijn zeer divers van het tekenen van je favoriete zwaardslag of techniek tot en met het uitbeelden van een sterke karakter eigenschap die nuttig is in het tweegevecht als metafoor in beweging uitgebeeld en beleefd tijdens kumitachi.

We zullen vaker ingaan op de verschillende lagen van communicatie die zichtbaar worden door deze oefeningen met elkaar. Doordat de focus op deze mentale opdrachten ligt ontstaan er spontane acties waar het lichaam zich als het ware laat leiden zonder tussenkomt van het ego gebonden aan het beoordelende en veroordelende ‘denk’ mechanismen die de flow van ervaring vaak teniet doet.

De ware aard van iai-do wordt zichtbaar in creatie en spontaniteit in het moment zoals het is. De student krijgt slechts summiere aanwijzingen op instructioneel niveau dan wel feedback. Het voelen met het lichaam en zwaard als 1 essentie met een authentieke benadering staat boven subjectieve interpretaties van techniek zoals men vaak probeert in te slijten als waarheid zonder enige vorm van realistische (maatschappelijke) context. De normering wordt dan het patroon en dat is juist niet wat we willen bereiken als beoefenaars van iaido en kenjutsu Open Dojo.

Met deze methoden grijpen wij terug naar het gedachtengoed van Buken Ryu. De mediamieke uitingen zoals begeleid door afgestudeerd kunstacademie student Gerrit Rietveld Academie en trainer iaido zorgen voor nieuwe inzichten in traditionele Bu-Do concepten die de beoefenaars met elkander als levende kunst eigen maken en tot inzicht doen komen in hun eigen potentie als mens en budoka in de ruimste zin van het woord.

Het hanteren van het langzwaard is geen doel maar een middel. Er zijn duizenden technieken, maar slechts 1 moment van treffen. Het is niet genoeg om enkel de lichaamstaal van een ander te volgen als voorbeeld. Pas als de gehele eigen geest is blootgelegd kan men groeien. Dit vereist doorzettingsvermogen op mentaal en intellectueel niveau, openheid en nederigheid. Bunbu Ichi Ryu Do kan bij Open Dojo letterlijk beleefd worden als middel tot groei.

Ben jij die serieuze Budoka, Iaidoka of gewoon iemand die zonder budo achtergrond aan zichzelf wilt werken. Of in groepsverband een thema sessie wil ervaren. Bel 06 25 25 66 01 voor meer informatie.

Jeroen Y. Sikkema
trainer Iaido & Kenjutsu Open Dojo Haarlemmermeer

Comments are closed

Translate »