Vanwege recente ontwikkelingen wil ik graag de bezoeker attent maken op onze Dojo Kun waarin ook onze missie en visie statement is opgenomen. Uiteraard geheel in lijn met het concept van Open Dojo zal deze zich blijven ontwikkelen. Wij heetten onze nieuwe beoefenaars van harte welkom en wij hopen op een voorspoedig nieuw 2023. Wil je meer weten over ons en wat je bij ons kunt leren neem dan contact op met iaido@opendojo.nl

Missie Open Dojo

Onze missie is door middel van het beoefenen van de Japanse zwaardkunst Iaido de beoefenaar (Iaidoka) te laten groeien middels authentieke expressie en ervaring in Shin (geest), Gi (techniek) en Tai (lichaam) als één totaalervaring.  

Visie Open Dojo

Open Dojo is een plaats van kennisuitwisseling en groei. Kennis verkrijg je niet alleen door de fysieke training zelf, maar wij motiveren ook het opnemen van informatie over Budo filosofie en alle andere soorten informatie, kennis en filosofieën welke jou als beoefenaar kan inspireren ter ondersteuning van je training als totaal. Het principe vanuit Budo krijgskunst vrij vertaald: literair onderzoek, lezen en schrijven en het oefenen in krijgskunst vormen samen één weg (Bunbu Ichi Ryu Do) is waar wij voor staan als voorwaarde voor groei.

Iedere beoefenaar kan zijn eigen persoonlijke ervaring inbrengen ter verrijking van het geheel. Hierdoor staat niet de stijl van Open Dojo centraal maar is de beoefenaar zelf het uitgangspunt. Persoonlijke groei in martial arts door samenwerken staat hierbij centraal. Wij als beoefenaars vormen samen het hart van Open Dojo. 

Doelstelling Open Dojo

Ons doel is door beoefening van Iaido en aanverwante martial arts inzicht te krijgen in de eigen (denk)patronen en wat die betekenen voor jouw plaats in de fysieke en mentale wereld. Dat is een persoonlijk proces, voor een ieder anders te beleven.
We ondersteunen dit persoonlijke proces door Kata zwaardvorm ontwikkeling (van navolging tot vrije expressie), duel met zwaard (kumitachi) en het snijden van matten (tameshigiri).

Wij bieden de tooling, houvast, de rest doe je zelf. Streef je alleen de kunst van Iaido na op technisch niveau dan past dat prima in ons concept van kennisuitwisseling, groei en wederzijds respect. We vullen de training op creatieve en mediamieke wijze in waardoor wij expressie verbinden met een geheel eigen lichaamsdynamiek. Ons uitgangspunt hierin is dat we trainen in wat voor jou werkt en wat bij jou past. Dat je je kan ontwikkelen als vaardig beoefenaar van Iaido (Iaidoka) met unieke vaardigheden.  

Reigi – Normen, waarden en regels Open Dojo

Om een ieder op zijn eigen niveau te kunnen laten bijdragen hebben we gezamenlijke waarden, normen en regels die het uitgangspunt vormen van Open Dojo en waarvoor je tekent als je bij ons traint:

 • Wederzijds respect tussen de beoefenaars op basis van gelijkwaardigheid en veiligheid staat voorop, of je nu technisch veel ervaring hebt, veel kennis hebt of minder bedreven bent. Daarom starten we altijd in een cirkel(Enzo) en niet met een lijnopstelling (Seiretz).
 • Authenticiteit van lichaamsbeweging is ons uitgangspunt, ieder lichaam is anders, elk mens is uniek.
 • Er zijn enkel beoefenaars onderverdeeld in trainers en leerlingen. Er is geen naam-cultuur van Sensei’s en Senpai’s.
 • Neem verantwoordelijkheid voor je daden, ook als dat per ongeluk is gebeurd. Blesseer je je medebeoefenaar, dan draag je/ regel je actief zorg voor hulp of voor vervoer naar de Eerste Hulp.
 • Bij binnenkomst groet men de zaal met een luid hoorbaar Osu met een lichte buiging naar de zaal toe. Dit is een teken van respect voor de plaats waar je gaat trainen en degenen die aanwezig zijn. Dit heeft ook een veiligheidsaspect namelijk dat iedereen die er al is kan zien dat je er nu ook bent en daar rekening mee kan houden.
 • Verlaat je tijdens de training tijdelijk de Dojo, meldt dat altijd aan de trainer en groet af met Osu met een lichte buiging.
  Zo behoudt hij of zij overzicht over de groep en/of het goed met iedereen gaat. Afgroeten met Osu herhaal je bij de deuropening met je gezicht gericht op de zaal.
 • De veilige zone dient gerespecteerd te worden. Dat betekend dat er geen (oefen)wapens gedragen mogen worden in de obi of ontbloot mogen worden aan de randen van de zaal. Tassen en spullen dienen netjes te worden neergezet zodat niemand erover kan struikelen.
 • Wij groeten niet naar het zwaard maar naar elkaar. Toch hebben wij ook To-rei vanuit veiligheidsoogpunt.
  Dit houdt o.a. in dat we niet over zwaarden of schede’s (saya’s) heen stappen. Niet zwaarden aangeven aan elkaar met de rechterhand maar met twee handen of met links, kissaki naar beneden en snijkant naar jezelf. 
 • Men loopt nooit met een zwaard in de obi zomaar door de dojo als dit geen onderdeel is van de training. Men loopt altijd met het zwaard aan de rechterzijde, hand gevat op de stootplaat (tsuba) los langs het lichaam. Tijdens uitleg van de trainer loopt men uiteraard niet. Het beste is bij uitleg om het zwaard naast zich te houden op de correcte manier en niet in de obi.
 • Tijdens seiza knielzit ligt je zwaard aan je rechterzijde met het scherp naar buiten. 
 • Bij Open Dojo dragen we een wit karate- of judo pak. Omdat Open Dojo geen gebruik maakt van kleur gradaties dragen we enkel een witte band of zwarte band. Als zodanig worden er ook geen dan-graden uitgedeeld of kan een trainer of leerling zich ook niet beroepen op het feit een zwarte band, dan-graad te hebben en deze te promoten naar buiten toe. De vaardigheid zit niet in de kleur van de band maar in jezelf. Het moge duidelijk zijn dat de systematiek van ‘beoordeling’, ‘verificatie’ binnen Open Dojo ligt in de intrinsieke persoonlijke ontwikkeling van de Iaidoka en dat hij of zij daar zelf verantwoordelijkheid voor neemt en gaat staan voor zichzelf.
 • Het afnemen van de examens level A, B en C als test op progressie van de Iaidoka geschied enkel met goedkeuring door de stijlleider jeroen Yutthakiat Sikkema oprichter van Open Dojo waar wederom geen dangraden aan gekoppeld kunnen worden.
 • De personen binnen Open Dojo die al trainer zijn aangesteld kunnen Iaidoka’s bij ongewenst gedrag altijd de toegang ontzeggen of wegsturen.
 • Iedere Iaidoka is zich bewust van en akkoord met de inhoud van https://www.opendojo.nl/disclaimer-eigen-risico/ 
 • Binnen Open Dojo wordt niet gediscrimineerd op basis van geloof, huidskleur of sexuele voorkeur of geslacht.
 • Wij staan open voor mensen met een beperking of handicap op lichamelijk en of geestelijk vlak mits de veiligheid voor de beoefenaar en mede-beoefenaar gewaarborgd is. 
 • Contributie wordt betaald in de eerste week per kwartaal via overschrijving op rekeningnummer van Open Dojo Haarlemmermeer. Zie voor betaalgegevens https://www.opendojo.nl/praktische-informatie/

Comments are closed

Translate »