EIGEN RISICO

Binnen- als buitenlocaties waar de trainingen plaatsvinden wordt betreden op eigen risico, waarbij Open Dojo als entiteit, leraar en leerlingen NIET aansprakelijk gesteld kunnen worden voor opgedane blessures, kwetsuren en daaruit voortvloeiende schade van welke aard dan ook, mits schade wordt toegebracht met opzettelijke intentie door de, of een van de aanwezigen. Indien dit laatste van toepassing is zal er aangifte gedaan worden en zal de veroorzaker aansprakelijk worden gesteld. Op het moment dat je je opgeeft voor proeflessen of als betalend leerling de Dojo betreed, heb je deze uitsluiting van aansprakelijkheid aanvaard.

Huishoudelijk reglement

De training begint om 20.00 en afwezigheid dient te worden doorgegeven via whatsapp of door te bellen voor aanvangstijd.

Het is niet toegestaan zonder toestemming mensen mee te nemen naar de training. Dit moet altijd worden aangegeven bij de hoofd trainer minimaal twee dagen van te voren. De hoofd trainer is altijd bevoegd mensen de toegang tot de Dojo te ontzeggen. Er zijn geen andere trainers of leerlingen die deze bevoegdheid hebben mits er een noodsituatie ontstaat en de hoofd trainer niet aanwezig is.

Dojo etiquette – reigi

Wij groeten de zaal bij binnenkomst met een lichte buiging en een hoorbaar ‘Osu’, de kreet die daarbij gebruikelijk is. Ook bij het (tussentijds) verlaten van de Dojo keren wij ons om en maken wederom een lichte buiging en groeten met ‘Osu’. Daarna nemen wij plaats in in een cirkel voor een korte Mokusu meditatie. Er hoeft niet speciaal naar een trainer gegroet te worden bovenop onze gezamenlijke groet naar elkaar toe. De hoofdtrainer bepaalt het tempo van bovenstaande beschreven. Ook heeft hij het alleenrecht om de cirkel opening (Enzo) iemand anders te laten voorgaan i.p.v. zelf de training te openen middels Mokusu meditatie. Een voorwaarde voor inschrijving lidmaatschap is dat je onze Dojo Kun goed doorleest zodat je weet hoe wij met elkaar omgaan en wat daarmee bedoeld wordt en wat er van je verwacht wordt zodat iedereen veilig kan trainen met elkaar.

Veiligheid

De hoofdtrainer is ook BHVer sinds november 2022. Een verandering in gezondheid dient altijd aangegeven te worden voor een ieders veiligheid. Als een leerling onder medicatie is wat de veiligheid van hem of haarzelf en andere leerlingen in gevaar kan brengen, dan wordt na overleg de toegang tot de Dojo ontzegd voor deze leerling.

 

 

Translate »